вторник, 23 октомври 2012 г.

Бих желал да споделя опита си с изграждането на кораб от чертеж.
За целта трябва да имаме качествени чертежи и да ги разпечатаме в необходимия мащаб в който ще работим.